Každý systém těla si zaslouží svůj čas. Abychom mohli cokoliv uvolnit, potřebujeme se cítit bezpečně a mít dostatek času na opakované návraty sami k sobě. Nabízím balíčky ošetření, abych Vás podpořila v péči o sebe.

Máte zájem o kraniosakrální biodynamiku?

Kraniosakrální ošetření - Dospělí

Jedno ošetření 1 - 1.5 hodiny

Jedno ošetrení: 1000 kč
Pět ošetrení: 4000 kč

Kraniosakrální ošetření - Děti

Jedno ošetření 30 - 40 minut

Jedno ošetrení: 700 kč
Pět ošetrení: 2800 kč

Kraniosakrální ošetření - Těhotné

Jedno ošetření 1 - 1.5 hodiny

Jedno ošetrení: 900 kč
Pět ošetrení: 3900 kč

Regenerační masáže

Tradiční tantrická masáž

Jedna seance - 2 hodiny, včetne konzultace

Jedna seance: 3000 kč

Tantrická 4ruční nebo párová masáž

Jedna seance - 2 hodiny, včetne konzultace

Jedna seance: 5000 kč

Osobný rozvoj v intimním živote - Ženy

Jedna seance - 2,5 hodiny

Jedna seance: 2600 kč 
Tři seance: 7000 kč

Osobný rozvoj v intimním živote - Muži

Jedna seance - 2 hodiny

Jedna seance: 3120 kč 
Tři seance: 8180 kč

Soukromá meditace

1 hodina pro maximálne 3 osoby

Jedna seance: 380 kč

Poradenství a konzultace

Jedno sezení 1 hodina

Jedno sezení: 500 kč

Etický kódex

Tradiční tantrickou masáž mohou provádět pouze certifikovaní maséři, terapeuti, kteří prošli profesionálním výcvikem schválené instituce. Mají osvojenou fyziologii, akupresuru, reflexologii a psychosomatiku. Na rozdíl od masérů erotických podniků, jenž své služby nesprávně nazývají tantrickou masáží a navíc nejsou vyškolení maséři, nemůže u mě dojít k kontraindikaci a zdravotním potížím.

Neposkytují žádné erotické služby a neprovádím masáž vlastním tělem, ale za pomoci speciálních pomůcek k tomu určených.

Masáž probíhá pouze jednosměrně od terapeutky ke klientovi a vzájemné doteky jsou nepřípustné. Vždy plně respektuji hranice klienta. Pokud bude klient nahý nebo si ponechá vlastní či jendorázové prádlo a nebo sarong záleží pouze na něm.

Terapeut provádí klienta tantrickým rituálem, učí jej správné technice dýchání a tím i hlubšího vnímání vlastního těla a prožitků. V rámci holistické podoby tantrické masáže může terapeut zahrnout i intimní partie a anální oblast avšak nikoliv se sexuálním podtextem. Dosažení orgasmu není hlavním účelem tantrické masáže a mezi masérem a klientem nikdy nedochází k sexuálnímu styku a jiné sexuální aktivitě.

Tantrická masáž se vylučuje s připlacením nebo poskytnutím erotických služeb (orální sex apod.) a masérka může masáž s okamžitou platností přerušit bez nároku na vrácení peněz (v případě vyžadování podobných služeb klientem).

Čerpám se znalostí psycho-terapeutických postupů s ohledem na celostní přistup ke klientovi.

Mým cílem je podpořit rozvoj klientky-ta v oblasti intimity a prožívání, aby mohl své nové poznatky a prožitky využít v osobním život.

Všechny kosmetické přípravky a masážní oleje jsou v bio kvalitě.

Klient si vždy může vybrat olej a zvolit intenzitu doteků.